Szczyt klimatyczny: Antynagroda „Skamielina Dnia” dla Polski

Szczyt klimatyczny: Antynagroda "Skamielina Dnia" dla PolskiPolska jako pierwsza dostała na szczycie klimatycznym w Katowicach antynagrodę Skamielina Dnia. Jest ona wręczana przez organizacje ekologiczne.