​Dziś po raz pierwszy został uruchomiony SMS-owy system powiadamiania o zagrożeniach w Polsce

​Dziś po raz pierwszy został uruchomiony SMS-owy system powiadamiania o zagrożeniach w Polsce​Dziś pierwszy raz został użyty SMS-owy system powiadamiania mieszkańców o zagrożeniach. Decyzja ta ma związek z ostrzeżeniami o gwałtownych burzach przechodzących nad Polską w związku z niżem „Oriana”. Komunikat mógł dotrzeć do nawet 10 milionów ludzi.