​Kolejne pytanie do Trybunału Unii: o niezawisłość sędziowską

​Kolejne pytanie do Trybunału Unii: o niezawisłość sędziowskąSąd Okręgowy w Łodzi skierował do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej pytanie prejudycjalne związane z możliwym naruszeniem przez polskie przepisy zasad niezawisłości sędziowskiej – sędziowie mają obawy, czy za wydanie wyroku niekorzystnego dla Skarbu Państwa nie grozi im postępowanie dyscyplinarne. Sąd prosi TSUE o rozpatrzenie sprawy w trybie przyspieszonym.