Awaria systemu zarządzania przepływem ruchu lotniczego w Europie

Awaria systemu zarządzania przepływem ruchu lotniczego w EuropieEuropejska Organizacja ds. Bezpieczeństwa Żeglugi Powietrznej (Eurocontrol) poinformowała o awarii systemu zarządzania przepływem ruchu lotniczego.
Z komunikatu Eurocontrolu wynika, że awaria systemu będzie miała wpływ na system planów lotów.