I prezes SN reaguje na słowa Stanisława Piotrowicza o „sędziach złodziejach”

I prezes SN reaguje na słowa Stanisława Piotrowicza o "sędziach złodziejach"Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego domaga się od posła Stanisława Piotrowicza publicznego sprostowania słów o „sędziach, którzy są zwykłymi złodziejami”. W pismach podpisanych przez sędziego Józefa Iwulskiego jest też apel do marszałka Sejmu o skierowanie sprawy Piotrowicza do Komisji Etyki Poselskiej oraz do Krajowej Rady Sądownictwa – o zajęcie stanowiska w tej sprawie.