Józef Iwulski wśród sędziów negatywnie zaopiniowanych przez KRS

Józef Iwulski wśród sędziów negatywnie zaopiniowanych przez KRSTylko pięcioro sędziów Sądu Najwyższego uzyskało pozytywną rekomendację Krajowej Rady Sądownictwa ws. dalszego pełnienia urzędu. Opinie negatywne uzyskali m.in. prezesi Stanisław Zabłocki i kierujący dziś sądem Józef Iwulski.