KE podała dane dot. polityki spójności. Dla Polski 20 mld euro mniej niż obecnie

KE podała dane dot. polityki spójności. Dla Polski 20 mld euro mniej niż obecnie Polska ma otrzymać 64 mld euro w ramach polityki spójności w nowym wieloletnim budżecie UE – wynika z przedstawionej przez Komisję Europejską propozycji. Cięcia wynoszące ponad 20 proc. oznaczają, że do Polski trafi prawie 20 mld euro mniej niż obecnie.