KE przyjęła projekt wieloletniego budżetu UE. Jest mechanizm dot. praworządności

KE przyjęła projekt wieloletniego budżetu UE. Jest mechanizm dot. praworządnościKomisja Europejska przyjęła propozycję wieloletniego budżetu UE na lata 2021-2027. Zaproponowała – jak sama podkreśla – umiarkowane cięcia w najważniejszych dla Polski kwestiach: polityce spójności i rolnictwie. Podziału na koperty narodowe na razie nie ma. KE zaproponowała także uzależnienie wypłaty funduszy od przestrzegania praworządności. Jak wyjaśnił jej szef Jean-Claude Juncker, chodzi o zapewnienie należytego zarządzania finansami.