Komisja sprawiedliwości PE za uruchomieniem art. 7 wobec Węgier. Ostra reakcja Budapesztu

Komisja sprawiedliwości PE za uruchomieniem art. 7 wobec Węgier. Ostra reakcja BudapesztuKomisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych Parlamentu Europejskiego (LIBE) opowiedziała się za uruchomieniem art. 7 unijnego traktatu wobec Węgier. W przegłosowanym przez nią dokumencie podkreślono, że na Węgrzech istnieje poważne ryzyko naruszenia praworządności. Z tego powodu eurodeputowani chcą, by Parlament Europejski zwrócił się do Rady UE, czyli krajów członkowskich, o uruchomienie wobec Węgier art. 7.