PE poparł projekt dyrektywy o prawie autorskim, tzw. „ACTA 2”

PE poparł projekt dyrektywy o prawie autorskim, tzw. "ACTA 2"​Parlament przyjął zmienione stanowisko negocjacyjne w sprawie przepisów dotyczących praw autorskich, nazywane „ACTA 2”. To przepisy, które budzą wiele kontrowersji ze względu na obawy przed cenzurą w internecie.