Policja wstrzymuje wypłatę dodatków. „Minister wystąpił o zwiększenie budżetu”

Policja wstrzymuje wypłatę dodatków. "Minister wystąpił o zwiększenie budżetu"„Minister Jarosław Zieliński wystąpił do Pana Premiera Mateusza Morawieckiego z pismem o stosowne zwiększenie budżetu Policji” – poinformował Komendant Główny Policji Jarosław Szymczyk w piśmie rozesłanym do komend wojewódzkich. Jednocześnie polecił wstrzymanie wydatków osobowych niezaliczanych do uposażeń funkcjonariuszy. Chodzi o różnego rodzaju dodatki.