Polska ma najgorszą jakość powietrza w UE

Polska ma najgorszą jakość powietrza w UE Mamy najgorszą jakość powietrza w Unii Europejskiej. Polska jest rekordzistą w emisji rakotwórczego benzo(a)pirenu oraz w czołówce emisji pyłów zawieszonych. Na szczycie klimatycznym w Katowicach trwa międzynarodowa debata na ten temat współorganizowana przez Najwyższą Izbę Kontroli. Według danych Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) z powodu zanieczyszczeń powietrza w Polsce rocznie umiera 46 tysięcy.