Silny wstrząs na Górnym Śląsku. „Zatrzęsły się budynki”

Silny wstrząs na Górnym Śląsku. "Zatrzęsły się budynki" Do silnego wstrząsu doszło w kopalni Bobrek-Piekary. Odczuli go mieszkańcy wielu miejscowości na Górnym Śląsku – m.in. Gliwic, Chorzowa, Bytomia, Siemianowic Śląskich.