Wolne 12 listopada coraz bliżej…

Wolne 12 listopada coraz bliżej...38 minut zajęło senackiej komisji rozpatrzenie projektu ustawy o dniu wolnym w poniedziałek 12 listopada, dzień po Święcie Niepodległości. Błyskawicznie odrzucono wszystkie poprawki, mimo miażdżącej opinii biura legislacyjnego.