Kłopoty nowej KRS w Europie. Czy grozi jej wykluczenie z sieci?

Europejska Sieć Rad Sądownictwa (ENCJ) podtrzymuje wątpliwości wobec nowej, zreformowanej ostatnio Krajowej Rady Sądownictwa. „Status Sieci wymaga od jej członków niezależności od władzy wykonawczej i ustawodawczej” – piszą w specjalnym oświadczeniu przyjętym podczas Zgromadzenia Generalnego w Lizbonie europejscy sędziowie. I podkreślają, że w ciągu kilku miesięcy zdecydują, czy KRS może dalej należeć do ich organizacji. Czytaj dalej ...